Studia kwalifikacyjne

Okres realizacji 3 semestry realizowane w rok

Koszt za całość studiów tylko  3 200 zł

Rekrutacja na studia rozpoczęła się 1 lipca 2019r i potrwa do  30 września 2019r

Rozpoczęcie zajęć przewidziane jest na początku października 2019r w Tychach w Centrum Pedagogiki i Kształcenia Praktycznego.

 

Adresatami studiów są osoby posiadające wykształcenie wyższe pedagogiczne, psychologiczne, socjologiczne lub inne humanistyczne. Pracujące zawodowo lub zamierzające pracować z dziećmi i młodzieżą oraz rodzicami gdzie występują zaburzenia wychowawcze. Zamierzające prowadzić zajęcia w jednostkach wspomagania wychowawczego i terapeutycznego. Mające predyspozycje i gotowość do prowadzenia szkoleń i warsztatów metodami aktywizującymi dla nauczycieli, grup wsparcia wychowawczego.

Celem studiów jest zdobycie wiedzy i umiejętności z zakresu:

 • diagnozy i terapii zachowań,
 • metod socjoterapeutycznych,
 • konstruowania programów socjoterapeutycznych,
 • technik radzenia sobie ze stresem i technik relaksacyjnych,
 • treningu interpersonalnego i metod jego stosowania,
 • warsztatu zadaniowego i superwizyjnego,
 • warsztatu umiejętności psychospołecznych.

Absolwenci studiów po spełnieniu kryteriów Polskiego Towarzystwa Psychologicznego mogą ubiegać się o Rekomendacje Trenera PTP w zakresie:

 1. trenera warsztatu umiejętności psychospołecznych (I stopień),
 2. trenera treningu interpersonalnego (II stopień).

Warunkiem uzyskania Rekomendacji I stopnia – trenera warsztatu umiejętności psychospołecznych jest:

 1. Ukończenie szkolenia podstawowego minimum 200 godzin – Studia Podyplomowe z socjoterapii. Absolwent kierunku uzyskuje świadectwo ukończenia socjoterapii i kwalifikacje socjoterapeuty, spełnia kryteria PTP o odbyciu szkolenia podstawowego.
 2. Przeprowadzenie warsztatów umiejętności psychospołecznych: co najmniej 10 warsztatów dwudniowych 16. godzinnych. Realizacja tego kryterium odbywa się:

            A. W trakcie Studiów Podyplomowych 2 warsztaty po 16 godzin każdy:

 • projektowanie scenariuszy prowadzenia warsztatu umiejętności psychospołecznych (metodyczny z próbami prowadzenia warsztatu)
 • prowadzenie warsztatu umiejętności psychospołecznych

            B. Przy współpracy z Centrum Pomocy i Edukacji w Bydgoszczy pozostałe 8 warsztatów 16 godzinnych, kandydat na trenera warsztatu psychospołecznego realizuje w toku indywidualnym w trakcie rozwoju osobistej kariery zawodowej w czasie dostosowanym do własnych predyspozycji
i możliwości organizacyjnych wg kryteriów PTP.

Ramowy program studiów w wymiarze 400 godzin dydaktycznych, w tym 120 godzin praktyk zawodowych obejmuje m.in. następujące zagadnienia:

 1. Współczesne kierunki psychoterapii
 2. Wybrane zagadnienia neuropsychiatrii
 3. Więźniowie 
 4. Metody oddziaływań w warunkach izolacji 
 5. Emocjonalne i osobowościowe mechanizmy zachowań 
 6. Medjacje i negocjacje w prawie karnym i prawie wykonawczym 
 7. Metody psychokorekcyjne w wychowaniu resocjalizacyjnym 
 8. Wspomaganie wychowawcze z elementami socjotetapii 
 9. Programowanie oddziaływań indywidualnych 
 10. Kuratera sądowa 
 11. Trening interpersonalny 
 12. Prawo karne wykonawcze w praktyce
 13. Oddziaływania terapeutyczne 
 14. Metodyka pracy resocjalizacyjnej 
 15. Zaburzenia komunikowanie się 
 16. Praktyka
 17. Seminarium

Zajęcia odbywać się będą w soboty i niedziele średnio co dwa tygodnie.

Słuchacze otrzymują świadectwo ukończenia Studiów podyplomowych KPSW w Bydgoszczy. 

Opłaty:

 • Opłata rekrutacyjna 150 zł (bezzwrotna
 • Koszt całościowy (za trzy semestry) uczestnictwa jednej osoby 3 200 zł (możliwość płatności w ratach 1-3 lub 3-6)     

Studia realizowane w Tychach 

Więcej informacji tel. 506 652 121, tel. 883 665 295 lub Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Jak się zapisać? 

Wypełnij FORMULARZ, który znajduje się przy każdej specjalności. 

           Następnie (meilowo lub osobiście) składasz poniższe dokumenty i podpisujesz umowę :-)

 • podanie Podanie do pobrania. 
 • odpis i kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych
 • 1 zdjęcie
 • potwierdzenie uiszczenia opłaty rekrutacyjnej w kwocie 150 zł 

Podanie do pobrania. 

Wpłaty za studia podyplomowe:  Kredyt Bank S.A. oddział w Bydgoszczy nr konta 31 1500 1360 1213 6007 6051 0000