Fotolia 3104144 Subscription XXLPlacówka realizuje swoje zadania poprzez różnorakie formy doskonalenia, takie jak: studia podyplomowe, szkolenia, warsztaty, kursy czy konferencje. Wiedza zdobyta u nas daje odpowiednie postawy i umiejętności praktyczne powodujące, że osoby uczestniczące w Naszej edukacji są przygotowane merytorycznie i praktycznie co zwiększa szanse sukcesu zawodowego. Program studiów podyplomowych oraz każdego kursu czy szkolenia jest adekwatny do rzeczywistych potrzeb uczestników i zawsze podzielony jest na część teoretyczną i praktyczną. Jednak szczególną uwagę koncentruje się na praktycznym opanowaniu nauczanego materiału. Dla nas najważniejszym punktem jest profesjonalizm i odpowiedzialność kadry wykładowców i trenerów. Odpowiednie przygotowanie i doświadczenie zawodowe głównie pedagogiczne, umiejętność nawiązywania kontaktu indywidualnie i z grupą, wysoka kultura osobista osób prowadzących zajęcia i wszystkich pozostałych osób zaangażowanych do realizacji wykładów, ćwiczeń, szkoleń, kursów. Każdy uczestnik zostaje zaopatrzony w odpowiednie materiały. Zajęcia odbywają się w wygodnej i dobrze wyposażonej sali, spełniającej wszelkie wymagania bhp i p.poż. Naszym dużym sukcesem jest nawiązanie współpracy z Kujawską-Pomorską Szkołą Wyższą w celu realizacji studiów podyplomowych.

Mając na uwadze dalszą współpracę Centrum Pedagogiki i Kształcenia oddaje się do Państwa dyspozycji, życząc samych sukcesów.