CENTRUM PEDAGOGIKIul. Sienkiewicza 15, Tychy
SZKOLENIA KURSY
STACJONARNE
ONLINE
REJESTR INSTYTUCJI SZKOLENIOWEJ NR. 2.24/00109/2020 Zapisz się już dziś!

Referencje

Szkolenie spotkało się z uznaniem uczestników, którzy wysoko cenili wiedzę i kompetencje prowadzącego co świadczy o tym ocena na pierwszym poziomie ewaluacji - reakcji. Trener wykazał się profesjonalnym przygotowaniem merytorycznym oraz kompetencjami trenerskimi.

Przemysław Rajchel
NGO and Business Service Sp. z o.o.

Partner